Արխիվ

Հայաստանի Ազգային արխիվ   ֆոնդ, ցուցակ, գործ, թերթ

Մեծ Բրիտանիայի Արտաքին գործերի նախարարության արխիվ: Հասարակական գրարումների սենյակ   Լոնդոն   դաս, հատոր, փաստաթուղթ, ցուցակ

ԱՄՆ-ի Ազգային արխիվ   Վաշինգտոն   ֆոնդ, դաս և երկիր, փաստաթուղթ