Սևրի դաշնագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունը

ԱՄՆ-ի 1919-1920թթ. քաղաքականության մեջ

 

Սևրի դաշնագիրը և ԱՄՆ-ի նախագահ Վ.Վիլսոնի սահմանային իրավարար վճիռը ի հայտ են բերում Միացյալ Նահանգների դժկամությունը հայերի՝ տնտեսական քիչ շահավետ խնամակալության հանդեպ։ Ամերիկայի սենատորները ՀՀ դիվանագետներին զգուշացնում էին պայմանագրի՝ թուրքական լայնածավալ հարձակման համար առիթ դառնալու մասին, իսկ Վաշինգտոնի բոլոր ձգձգումները Երևանի իշխանությունների չեն օգնել հաղթանակ տանել քեմալականների դեմ ռազմակազմակերպչական ու քաղաքական մրցասպարեզում։ Սա հանգեցրեց 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմում ծանր պարտության ու Սևրի դաշնագրից պաշտոնապես հրաժարվելուն, ինչը ձևակերպվեց Ալեքսանդրապոլում նույն թվականի նոյեմբերի 26-27-ին։ Միաժամանակ, Սևրի դաշնագիրը ընդգրկել է Հայկական հարցի կարգավորման տեխնիկական բազում լուծումներ։ //-85